Global té una gran experiència en tasques de neteja industrial.

En la línia de la política del grup, Global Neteges manté un alt grau de compromís amb els seusclients i un model de gestió centrat en la qualitat:

Treballadors Especialitzats

 •  Un col.lectiu humà que aporta experiència i rigor.
 •  Exhaustiu seguiment i control del servei contractat.
 •  Una empresa líder en el compromís de la gestió mediambiental.

Serveis que oferim:

 • Manteniment de locals i d’edificis.
 • Primeres neteges (obres, lloguer de pisos).
 • Serveis específics de cristalleries.
 • Suport en les tasques de neteja d’establiments turístics.
 • Gestió i control de Serveis de tintoreria.
 • Subministrament, control i reposició d’elements de neteja.

En la linea de la política del grupo, Global Limpiezas mantiene un alto grado de compromiso con sus clientes y un modelo de gestión centrado en la calidad:

Trabajadores especializados.

 • Un colectivo humano que aporta experiencia y rigor.

 • Exhaustivo seguimiento y control del servicio contratado.

 • Una empresa líder en el compromiso de la gestión medioambiental.

Servicios que ofrecemos:

 • Mantenimiento de locales y edificios.

 • Primeras limpiezas (obras, alquiler de pisos).

 • Servicios específicos de cristales.

 • Apoyo en las tareas de limpieza de establecimientos turísticos.

 • Gestión y control de servicios de tintorería.

 • Suministro, control y reposición de elementos de limpieza.